NALAZITE SE U > Proizvodi > KAMENI MATERIJALI I PIJESAK  
  KAMENI MATERIJALI I PIJESAK  
 
 
 
Raspolažemo sa slijedećim materijalima:
- NASIPNI MATERIJAL (tamponski) - odminirani kameni materijal sa 5-10% učešća jalovine
- CAKUMPAK nesortirani odminirani kameni materijal
- ŠROT 4,0-8,0mm prosijani kameni agregat
- SIPINA 2,0-4,0mm prosijani kameni agregat frakcije
- NAVOZNI MATERIJAL
- PIJESAK ZIDARSKI 0,0-0,4mm prosijani kameni materijal
- FASADNI PJESAK 0,0-0,4mm drobljeni kameni materijal
- KAMENA MJEŠAVINA 0,0-60,0
- KAMENA MJEŠAVINA 0,0-50,0
- PIJESAK 0,0-1,0
- CRNI KAMEN nesortirani odminirani materijal
- KAMENI AGREGAT 0-2
- DOLOMIT 2-4 uvrećani
- KVARCNI PJESAK 0,1-1,0mm


 
 
 
   
Otvorena mreža - web design & hosting